Edukacja Przygodą
search
  • Edukacja Przygodą

Edukacja Przygodą

39,00 zł
Brutto Wysyłka w 4 -7 dni roboczych

Jest to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona Outdoor i Adventure Education. Egzmemplarze książki zostały przekazane do największych bibliotek w całej Polsce.

Liczba

Edukacja Przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. Ewa Palamer-Kabacińska, Agnieszka Leśny

„Czy istnieją polskie odpowiedniki pojęć Experiental Education, Adventure Education, Outdoor Education, Enviromental Education? Czym różnią się owe pojęcia? Czy są one równoprawne czy też hierarchicznie od siebie zależne? Co się pod nimi kryje? I wreszcie pytanie najważniejsze – czy to, co one określają, jest w Polsce czymś zupełnie nowym, czy też mamy z tym do czynienia od lat, stosujemy, praktykujemy – ale inaczej nazywamy?

Polska nie doczekała się na razie dobrego tłumaczenia powyższych pojęć, co dodatkowo powoduje chaos. Polski czytelnik może się spotkać w (nielicznej) literaturze przedmiotu z wymiennie używanymi pojęciami: pedagogiki przygody, pedagogiki przeżyć, edukacji przygodowej, turystyki przygodowej, edukacji środowiskowej, wychowania plenerowego. U podstaw tych dziedzin leżą idee Kurta Hanha, należy jednak pamiętać, że zostały one na Zachodzie rozwinięte w dwóch kierunkach – pedagogiki przygody oraz pedagogiki przeżyć. Są to nurty podobne do siebie – jednak różnią się w zasadniczych elementach. Którą drogą pójdzie polska edukacja? A może dokona unikalnej syntezy obu nurtów? Warto wspomnieć, że w krajach zachodnich Adventure i Outdoor Education uważane są za cenną metodę wychowawczą i edukacyjną, dzięki czemu stały się elementem programów szkolnych, mającym wsparcie finansowe rządu. W polskich warunkach działania tego typu są domeną organizacji pozarządowych oraz pionierskich działańniektórych uczelni wyższych. Jednak w szerokim nurcie kształcenia nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą powyższe dziedziny zdają się nie istnieć – a szkoda, ponieważ liczne badania międzynarodowe ukazują bogactwo i skuteczność metod wykorzystywanych we wspomnianych nurtach pedagogicznych.

Książka, którą Państwo otrzymują, jest pierwszą polską publikacją podejmującą powyższą tematykę. Obszar, o którym tu mowa, pojawia się w polskich badaniach akademickich jedynie marginalnie. Można się pokusić o stwierdzenie, że to teren nowy i niezbadany – bo choć pedagogika przygody istnieje od dawna, to w Polsce nie była ona badana ani rozwijana. Inspiracją do powstania tej książki była konferencja „Edukacja przygodą”, którą zainicjowała Fundacja Pracowni Nauki i Przygody wraz z Katedrą Animacji Kultury i Pracy Socjalno-Wychowawczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacją Nasza Ziemia. (…)

Publikacja została podzielona na części, tak aby Czytelnikowi łatwiej było się poruszać w przedstawionej tu problematyce. Jednakże w wielu przypadkach podział ten jest jedynie umowny, gdyż Autorzy poruszają problemy z pogranicza poszczególnych obszarów.”

[fragmenty wstępu do publikacji]

Spis treści:

Ewa Palamer-Kabacińska
Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych

Rajmund Tomik
Turystyka aktywna w kontakcie z przyrodą w programie promocji aktywności fizycznej szkoły

Ewa Kujawska-Lis, Andrzej Lis-Kujawski
Outdoor education – możliwość podnoszenia jakości życia,osób niepełnosprawnych

Agnieszka Leśny
Doświadczenia nauki i przygody na żaglowcach szkoleniowych

Wacław Sonelski
O pewnej metodzie realizacji programów edukacji przygodowej

Przemysław Płoskonka, Hanna Prószyńska-Bordas, Piotr Nowakowski
Spływ kajakowy jako forma przygody i edukacji w opinii gimnazjalistów spływających Skrwą Prawą

Krzysztof Jan Kwiatkowski
Przygoda survivalu

Magdalena Christ
Edukacja przygodą w pracy z dziećmi oraz studentami pedagogiki

PRZYKŁADY

Julia Dobrzańska
Metody naukowe w edukacji przyrodniczej –na przykładzie zajęć edukacyjnych w Muzeum Pałacu w Wilanowie

Iwona Kołodziejska-Degórska, Krystyna Jędrzejewska-Szmek
Dotknąć, spróbować, zobaczyć. Edukacja przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego

Magdalena Oprządek
Przykład edukacji ekologicznej prowadzonej w austriackim parku narodowym Nockberge

KONTEKSTY

Beth Christie, Peter Higgins, Robbie Nicol, Simon Beames
Znaczenie outdoor learning w Szkocji: współczesne trendy i perspektywy

Rafał Ryszka
Erlebnispädagogik – pedagogika przeżycia: doświadczenia niemieckie

INNE DROGI

Sławek Brzózek
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – szansa dla edukacji

Małgorzata Dysarz-Lewińska
Przygotowanie i realizacja projektów społecznie zaangażowanych jako element edukacji studentów socjologii Wyższej Szkoły Gospodarki

Kamil Marek Konopka
Znaczenie kontaktu z przyrodą i pozytywnych przygód dla profilaktyki społecznej i resocjalizacji – propozycje oddziaływań psychopedagogicznych

Informacje dodatkowe:

Format: a5
Liczba stron: 288
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2012
Wydanie: 2
Wydawnictwo: Pracownia Nauki i Przygody

Materiały stworzone w ramach programu „Po stronie natury“ realizowanego od 2009 roku przez Żywiec Zdrój S.A. w partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach.

18 Przedmioty